Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Анатомо-терапевтична химична класификация

A ХРАНОСМИЛАТЕЛНА ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗЪМ

B КРЪВ И КРЪВООБРАЗУВАЩИ ОРГАНИ

C СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА

D ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

G ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА И ПОЛОВИ ХОРМОНИ

H ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ,С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОЛОВИТЕ ХОРМОНИ

J АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

L АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДСТВА

M МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА

N НЕРВНА СИСТЕМА

P АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ,ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ

R ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

S СЕНЗОРНИ ОРГАНИ

S01 ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ

S01A АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА

S01B ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА

S01C ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА В КОМБИНАЦИЯ

S01E АНТИГЛАУКОМНИ ПРЕПАРАТИ И МИОТИЦИ

S01F МИДРИАТИЦИ И ЦИКЛОПЛЕГИЦИ

S01G ДЕКОНГЕСТАНТИ И АНТИАЛЕРГИЧНИ ПРЕПАРАТИ

S01GA Симпатомиметици,прилагани като деконгестанти
S01GX Други антиалергични препарати

S01H МЕСТНИ АНЕСТЕТИЦИ

S01J ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА

S01K ХИРУРГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

S01X Други офталмологични средства

S02 ОТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

S03 ОФТАЛМОЛОГИЧНИ И ОТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ

V РАЗНИ

Източници на информация и актуалност

Настоящата информационна система ползва публично достъпна информация от следните източници: Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ и не носи отговорност при неточност.

Последна актуализация на базата данни: 16 Декември 2017 г.

Внимание

Никога не предприемайте самолечение или своеволна употреба на лекарствен продукт, без предварителна консултация с Вашия лекар.

Системата предоставя данни, единствено и само с информативна цел, не претендира за изчерпателност и създателите на сайта не могат да бъдат отговорни в случаи на злоупотреба или самолечение с лекарствен продукт, описан в нея.