Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Анатомо-терапевтична химична класификация

A ХРАНОСМИЛАТЕЛНА ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗЪМ

B КРЪВ И КРЪВООБРАЗУВАЩИ ОРГАНИ

C СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА

D ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

G ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА И ПОЛОВИ ХОРМОНИ

H ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ,С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОЛОВИТЕ ХОРМОНИ

J АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

L АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДСТВА

M МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА

N НЕРВНА СИСТЕМА

P АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ,ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ

R ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

R01 НАЗАЛНИ ПРЕПАРАТИ

R02 ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГЪРЛОТО

R03 АНТИАСТМАТИЧНИ СРЕДСТВА

R03A АДРЕНЕРГИЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИНХАЛАТОРИ

R03B ДРУГИ АНТИАСТМАТИЧНИ СРЕДСТВА,ИНХАЛАТОРНИ

R03BA Глюкокортикоиди
ATC код Непатентно
наименование
Търговско
наименование
Производител
R03BA02 Budesonide Pulmicort Astra Zeneca AB, Швеция
R03BA02 Budesonide Pulmicort Turbuhaler Astra Zeneca AB, Швеция
R03BA05 Fluticasone Arquist S&D Pharma CZ spoI. s.r.o., Чешка република
R03BA05 Fluticasone FLIXOTIDE 250 INHALER Софарма АД, България
R03BA05 Fluticasone FLIXOTIDE 50 INHALER Софарма АД, България
R03BA08 Ciclesonide Alvesco Takeda GmbH, Германия
R03BB Антихолинергични препарати
R03BC Антиалергични препарати, с изключение на кортикостероидите
R03BX Други антиастматични средства,инхалаторни

R03C АДРЕНЕРГИЧНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНА УПОТРЕБА

R03D ДРУГИ АНТИАСТМАТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

R05 ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КАШЛИЦА И ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

R06 АНТИХИСТАМИНОВИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

R07 ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

S СЕНЗОРНИ ОРГАНИ

V РАЗНИ

Източници на информация и актуалност

Настоящата информационна система ползва публично достъпна информация от следните източници: Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ и не носи отговорност при неточност.

Последна актуализация на базата данни: 16 Декември 2017 г.

Внимание

Никога не предприемайте самолечение или своеволна употреба на лекарствен продукт, без предварителна консултация с Вашия лекар.

Системата предоставя данни, единствено и само с информативна цел, не претендира за изчерпателност и създателите на сайта не могат да бъдат отговорни в случаи на злоупотреба или самолечение с лекарствен продукт, описан в нея.